XIV Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego


Dane uczestnika
Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z Ustawy Prawo farmaceutyczne.
W trakcie rejestracji na miejscu musisz przedstawić ważną legitymację studencką. Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z Ustawy Prawo farmaceutyczne.
Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa w Kongresie może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy Prawo farmaceutyczne.
Nocleg
Dane kontaktowe osoby składającej zamówienie

Wypełnij te dane jedynie, gdy są inne niż dane uczestnika.

Zaproszenie/Rezerwacja grupowa
Jeżeli posiadasz, wprowadź kod rezerwacji lub zaproszenia
Do zapłaty
Dane dotyczące płatności
Uwaga: W przypadku zmiany decyzji i chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o podanie właściwych danych płatnika PRZED dokonaniem płatności. Po wystawieniu paragonu bez NIP zamiana jego na fakturę może nie być możliwa.
Wybierz to pole, jeżeli całość płatności ponosi instytucja zapraszająca lub płatnik rezerwacji grupowej o podanym kodzie
Dane do faktury
Uwagi
Zgody i oświadczenia

Administratorem Państwa danych osobowych jest

AltaSoft AL Bojdak Sp.j. (dalej AltaSoft) z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000715425, REGON: 276859493, NIP: 634-23-96-317

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje rejestrację i uczestnictwo w Konferencji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia (w tym do bycia zapomnianym) przez kontakt z Biurem Obsługi Konferencji AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres konferencje@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do momentu realizacji lub zaprzestania przez AltaSoft realizacji celu ich przetwarzania.

AltaSoft podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzenim Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


* - Pola wymagane.