Abstrakt


Dane kontaktowe
Abstrakt

Akceptowane formaty: *.doc oraz *.docx. Maksymalna wielkość 25 MB.Administratorami Państwa danych osobowych są:

AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej AltaSoft) z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000715425, REGON: 276859493, NIP: 634-23-96-317

Polskie Towarzystwo Alergologiczne (dalej PTA) z siedzibą ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, NIP: 113-225-79-08

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje możliwość złożenia abstraktu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia (w tym do bycia zapomnianym) przez kontakt z Biurem Obsługi Konferencji AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres konferencje@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do momentu realizacji lub zaprzestania przez AltaSoft realizacji celu ich przetwarzania. AltaSoft poinformuje PTA o Państwa decyzjach.

AltaSoft i PTA podejmują wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


* - Pola wymagane.