Dołącz do naszego Teamu


XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

29.09-02.10.2021, MCK w Katowicach

Rekrutacja personelu pomocniczego
Rodzaj umowy: umowa-zlecenie

Zespoły, do których aplikujesz*

Możesz zaznaczyć wiele opcji. Wybierz te aktywności, z którymi Twoim zdaniem najlepiej dasz sobie radę.

Języki obce

Wymień języki obce, które znasz w stopniu komunikatywnym. Przy każdym z nich podaj w skali 1 - słabo do 5- płynnie, jak oceniasz swój poziom znajomości danego języka.

Parę informacji o sobie*

Prześlij nam swoje CV lub przedstaw się nam - w kilku zdaniach opisz czym się zajmujesz, jakie są Twoje umiejętności i atuty.

Twoje oczekiwania finansowe
Podaj oczekiwaną przez Ciebie stawkę godzinową na rękę (netto)
Oświadczenia i zgody

Administratorem Państwa danych osobowych jest

AltaSoft AL Bojdak Sp. j (dalej AltaSoft) z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000901596, REGON: 276859493, NIP: 6342396317

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje przesłanie formularza i rozpatrzenie aplikacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia (w tym do bycia zapomnianym) przez kontakt z Biurem Obsługi Konferencji AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres konferencje@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do momentu realizacji lub zaprzestania przez AltaSoft realizacji celu ich przetwarzania.

AltaSoft podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzenim Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


* - Pola wymagane.