Międzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy 2019 - Warsztaty


Warsztaty odbędą się 22.03.2019 roku, w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Bydgoszczy, ul. Gdańska 187
Warsztaty odbędą się 22.03.2019 roku, w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Bydgoszczy, ul. Gdańska 187
Uwaga! Wybrane warsztaty odbędą się 22.03.2019 roku, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 – Klinika Alergologii, ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy (nie w BCTW).


Prosimy podać nazwę firmy zgłaszającej na konferencję, jeżeli wybrano rejestrację grupową/zaproszenie firmowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest

AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej AltaSoft) z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48322598399/98/96, KRS: 0000715425, REGON: 276859493, NIP: 634-23-96-317

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje rejestrację i uczestnictwo w warsztatach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia (w tym do bycia zapomnianym) przez kontakt z Biurem Obsługi Konferencji AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres konferencje@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Podane przez Państwa w formularzy dane kontaktowe przechowywane są do 30.03.2019 i po tym terminie zostają automatycznie usunięte.

AltaSoft podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzenim Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


* - Pola wymagane.