Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2018


Jestem lekarzem, pielęgniarką, technikiem medycznym lub studentem i dokonuję zgłoszenia we własnym imieniu.
Dokonuję zgłoszenia uczestnika w imieniu firmy lub instytucji zapraszającej lub wysyłającej uczestnika na szkolenie.
Dane firmy zgłaszającej
Dane uczestnika
Wybór panelu zajęć
Uwaga! Zapisy na kursy towarzyszące Konferencji dla uczestników z opłaconym uczestnictwem w Konferencji uruchomione zostaną w październiku 2018.
Dane kontaktowe/adres do korespondencji
Wpisz jeżeli inne niż uczestnika.
Wpisz jeżeli inne niż uczestnika.
Zaproszenie/Rezerwacja grupowa
Jeśli posiadasz, wprowadź kod rezerwacji.
Dane dotyczące płatności
Uwaga: W przypadku zmiany decyzji i chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o podanie właściwych danych płatnika PRZED dokonaniem płatności. Po wystawieniu paragonu bez NIP jego zamiana na fakturę może nie być możliwa.
Dane do faktury


Uwaga! W przypadku rejestracji uczestnika przez osobę trzecią, rejestrujący w imieniu uczestnika i swoim składa odpowiednie oświadczenia i wyraża zgody m.in. na przetwarzanie danych na określonych warunkach.

Administratorem Państwa danych osobowych jest

AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej AltaSoft) z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000715425, REGON: 276859493, NIP: 634-23-96-317

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje rejestrację i uczestnictwo w Konferencji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia (w tym do bycia zapomnianym) przez kontakt z Biurem Obsługi Konferencji AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres konferencje@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do momentu realizacji lub zaprzestania przez AltaSoft realizacji celu ich przetwarzania.

AltaSoft podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzenim Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


* - Pola wymagane.